Upphävd författning

Förordning (1994:276) om jämförpriser på andra varor än livsmedel

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1994-04-28
Ändring införd
SFS 1994:276
Ikraft
1994-06-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Föreskrifterna i denna förordning meddelas för att Sverige skall uppfylla sina internationella förpliktelser enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

2 §  För andra varor än livsmedel som säljs efter volym, vikt, längd eller yta skall jämförpriset enligt 7 § prisinformationslagen (1991:601) beräknas genom att försäljningspriset anges i

 • kronor per liter eller kronor per kubikmeter för varor som säljs efter volym,
 • kronor per kilo eller ton för varor som säljs efter vikt,
 • kronor per meter för varor som säljs efter längd, och
 • kronor per kvadratmeter för varor som säljs efter yta.

3 §  Beräkningsgrunderna enligt 2 § gäller dock inte för följande varuslag när de säljs färdigförpackade i förutbestämda mängder:

 1. färdigblandade målarfärger och fernissor,
 2. lim och klister,
 3. rengöringsmedel, fläckborttagningsmedel, stärkelse, färgämnen, avkalkningsmedel, desinfektionsmedel, bekämpningsmedel mot insekter och luktborttagningsmedel,
 4. kosmetika, skönhets- och toalettartiklar,
 5. tvättmedel,
 6. lösningsmedel,
 7. smörjoljor, och
 8. stickgarner.

Ändringar

Förordning (1994:276) om jämförpriser på andra varor än livsmedel

Ikraftträder
1994-06-15

Förordning (2005:33) om upphävande av förordningen (1994:276) om jämförpriser på andra varor än livsmedel

Omfattning
upph.