Förordning (1994:320) om tillämpning av konventionen den 30 mars 1978 mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet i förhållandet mellan Sverige och Slovenien

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1994-05-11
Ändring införd
SFS 1994:320
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Konventionen den 30 mars l978 mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet och överenskommelsen om tillämpning av konventionen av samma dag skall gälla som förordning här i landet i förhållandet mellan Sverige och Slovenien. Konventionen och överenskommelsen om tillämpning av konventionen har publicerats som bilagor till SFS 1978:798.

2 §  Vid tillämpning av artiklarna 5, 8, 24 och 25 i konventionen skall Riksförsäkringsverket vara behörig svensk myndighet.

3 §  Med högsta förvaltningsmyndighet enligt artikel 31 i konventionen avses i Slovenien Arbets-, social- och familjeministeriet.

4 §  Som förbindelseorgan enligt artikel 1 i tillämpningsöverenskommelsen fungerar i Slovenien Republiken Sloveniens förbund för ålders- och invaliditetsförsäkring.

5 §  I Slovenien utfärdas intyg enligt artikel 2 första stycket och artikel 3 första stycket i tillämpningsöverenskommelsen av Republiken Sloveniens förbund för sjukförsäkring samt enligt artikel 4 första stycket i tillämpningsöverenskommelsen av Republiken Sloveniens förbund för ålders- och invaliditetsförsäkring.

6 §  Behörigt organ enligt artikel 2 andra stycket i tillämpningsöverenskommelsen är i Slovenien Republiken Sloveniens förbund för sjukförsäkring.

7 §  Ansökan enligt artikel 5 och enligt artikel 7 första och andra styckena i tillämpningsöverenskommelsen ges i Slovenien in till Republiken Sloveniens förbund för ålders- och invaliditetsförsäkring.

8 §  Intyg enligt artikel 6 första stycket i tillämpningsöverenskommelsen utfärdas i Slovenien av Republiken Sloveniens förbund för ålders- och invaliditetsförsäkring.

9 §  Sjukvårdsförmåner enligt artikel 8 första stycket i tillämpningsöverenskommelsen tillhandahålls i Slovenien av Republiken Sloveniens förbund för ålders- och invaliditetsförsäkring.

10 §  Intyg enligt artikel 8 andra stycket i tillämpningsöverenskommelsen utfärdas i Slovenien av Republiken Sloveniens förbund för sjukförsäkring.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:320) om tillämpning av konventionen den 30 mars 1978 mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet i förhållandet mellan Sverige och Slovenien

    Övergångsbestämmelse

    Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. Den tillämpas dock från och med den 16 januari l992.
    Ikraftträder
    1994-07-01