Upphävd författning

Tillkännagivande (1994:76) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella borföranden av barn

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1994-03-03
Ändring införd
SFS 1994:76
Upphäver
Tillkännagivande (1992:977) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen ger till känna följande.
Den i Haag den 25 oktober 1980 dagtecknade konventionen om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn, som för Sveriges del trätt i kraft den 1 juni 1989, har kungjorts genom publicering i Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ 1989:7) i sin lydelse på originalspråken engelska och franska. En översättning av konventionen till svenska finns intagen i bilaga till regeringens proposition 1988/89: 8 om olovligt bortförande av barn i internationella förhållanden.
Konventionen var den 1 mars 1994 i kraft i förhållande till de främmande stater som förtecknats i det följande.
  • ----------------------------------------------------------------------------- Stat Dag då kon- Förklaringar och reservationer ventionen blev tillämplig mel- lan Sverige och staten i fråga ------------------------------------------------------------------------------- Amerikas 1989-06-01 I enlighet med artikel 24 har Förenta staterna förenta reserverat sig mot att franska får användas i stater ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet. I enlighet med artikel 26 skall Förenta sta- terna inte vara förpliktat att bära några kost- nader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i ar- tikelns tredje stycke utom såvitt dessa kost- nader kan täckas genom Förenta staternas rättshjälpssystem.
Argentina1991-06-01--
Australien1989-06-01I enlighet med artikel 40 skall konventionen gälla endast på fastlandet och i Tasmanien.
Belize1991-04-01I enlighet med artikel 24 har Belize reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet.
I enlighet med artikel 26 skall Belize inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Belizes rättshjälpssystem.
Bosnien-1991-12-01--
Herzegovina
Burkina Faso1993-12-01--
Canada1989-06-01I enlighet med artikel 26 skall Canada inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Canadas rättshjälpssystem.
Danmark1991-07-01Konventionen skall inte tillämpas i fråga om Färöarna och Grönland.
I enlighet med artikel 24 har Danmark reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet.
I enlighet med artikel 26 skall Danmark inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Danmarks rättshjälpssystem.
Ecuador1993-12-01--
Frankrike1989-06-01I enlighet med artikel 24 har Frankrike reserverat sig mot att engelska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet.
I enlighet med artikel 26 skall Frankrike inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Frankrikes rättshjälpssystem.
Förbundsrepubliken Tyskland1990-12-01I enlighet med artikel 26 skall Förbundsrepubliken Tyskland inte vara förpliktad att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Förbundsrepubliken Tysklands rättshjälpssystem.
Förbundsrepubliken Tyskland förutsätter att ansökningar från andra stater normalt skall åtföljas av en översättning till tyska.
Grekland1993-06-01I enlighet med artikel 26 skall Grekland inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Greklands rättshjälpssystem.
I enlighet med artikel 24 har Grekland reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet.
Irland1991-10-01--
Israel1991-12-01I enlighet med artikel 26 skall Israel inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Israels rättshjälpssystem.
Kroatien1991-12-01--
Luxemburg1989-06-01I enlighet med artikel 26 skall Luxemburg inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Luxemburgs rättshjälpssystem.
Före detta jugoslaviska republiken Makedonien1991-12-01--
Mauritius1993-12-01I enlighet med artikel 26 skall Mauritius inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Mauritius rättshjälpssystem.
Mexico1992-08-01--
Monaco1993-12-01I enlighet med artikel 26 skall Monaco inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Monacos rättshjälpssystem.
Nederländerna1990-09-01Konventionen skall inte tillämpas i fråga om Nederländska Antillerna och Aruba.
I enlighet med artikel 26 skall Nederländerna inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Nederländernas rättshjälpssystem.
Norge1989-06-01I enlighet med artikel 24 har Norge reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet.
I enlighet med artikel 26 skall Norge inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Norges rättshjälpssystem.
Nya Zeeland1992-08-01I enlighet med artikel 24 har Nya Zeeland reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet.
I enlighet med artikel 26 skall Nya Zeeland inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Nya Zeelands rättshjälpssystem.
Polen1993-12-01I enlighet med artikel 26 skall Polen inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Polens rättshjälpssystem.
Portugal1989-06-01--
Rumänien1993-12-01--
Schweiz1989-06-01--
Socialistiska federativa republiken Jugoslavien1991-12-01--
Spanien1989-06-01--
Storbritannien och Nordirland1989-06-01Enligt artikel 26 skall Storbritannien och Nordirland inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Storbritanniens och Nordirlands rättshjälpssystem.
Konventionen skall från och med den 1 september 1991 tillämpas även i förhållande till Isle of Man.
Ungern1990-07-01--
Österrike1989-06-01--
  • -----------------------------------------------------------------------------

Ändringar och övergångsbestämmelser

Tillkännagivande (1994:76) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

Övergångsbestämmelse

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (1992:977) om kungörande m. m. i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn. Det är föranlett av att Burkina Faso, Ecuador, Grekland, Mauritius, Monaco, Polen och Rumänien har tillträtt konventionen och att konventionen har fortsatt giltighet beträffande Bosnien-Herzegovina, Kroatien och Före detta jugoslaviska republiken Makedonien.

Ändring, SFS 1995:1128

    Omfattning
    upph.