Förordning (1994:946) om den nationella forskningsanläggningen i elektronacceleratorlaboratoriet (MAX IV-laboratoriet) i Lund

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1994-06-09
Ändring införd
SFS 1994:946 i lydelse enligt SFS 2011:1567
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Vid Lunds universitet finns det ett elektronacceleratorlaboratorium som benämns MAX IV- laboratoriet.

[S2]Laboratoriet ska vara tillgängligt för forskare från universitet, högskolor och övriga forskningsinstitutioner i Sverige. Även forskare från andra länder ska kunna bedriva forskning vid laboratoriet. Förordning (2011:1567).

2 §  Vid laboratoriet bedrivs forskning med synkrotronljus och energirika elektroner.

3 §  Laboratoriet leds av en styrelse. Vid laboratoriet ska det finnas en direktör som utses av styrelsen. Förordning (2011:1567).

4 §  Styrelsen skall besluta i frågor som rör budget och verksamhetsplanering samt verka för medelsanskaffning.

5 §  Styrelsen består av en ordförande och åtta andra ledamöter. Samtliga ledamöter utses av styrelsen för Lunds universitet i samråd med Vetenskapsrådet och Verket för innovationssystem. Förordning (2011:1567).

6 §  Efter att ha inhämtat synpunkter från Lunds universitet ska Vetenskapsrådet lämna underlag till budget, årsredovisning och annat liknande underlag till regeringen. Förordning (2011:1567).

Ändringar

Förordning (1994:946) om den nationella forskningsanläggningen i elektronacceleratorlaboratoriet (MAX IV-laboratoriet) i Lund

    Ikraftträder
    1994-07-01

Förordning (1998:1007) om ändring i förordningen (1994:946) om den nationella forskningsanläggningen elektronacceleratorlaboratoriet (MAX-laboratoriet) i Lund

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:1203) om ändring i förordningen (1994:946) om den nationella forskningsanläggningen elektronacceleratorlaboratoriet (MAX-laboratoriet) i Lund

Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2010:1786) om ändring i förordningen (1994:946) om den nationella forskningsanläggningen elektronacceleratorlaboratoriet (MAX- laboratoriet) i Lund

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:1567) om ändring i förordningen (1994:946) om den nationella forskningsanläggningen i elektronacceleratorlaboratoriet (MAX-laboratoriet) i Lund

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3, 5, 6 §§
Ikraftträder
2012-02-01