Förordning (1995:1027) om tidsbegränsning av anställning av personal vid Europaskolorna

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1995-07-13
Ändring införd
SFS 1995:1027
Ikraft
1995-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Statens skolverk får anställa personal för bestämd tid eller tills vidare längst till viss tidpunkt om anställningen gäller tjänstgöring vid en skola som inrättats för barn till personalen vid Europeiska gemenskaperna (Europaskola). Förordning (1996:371).

Ändringar

Förordning (1995:1027) om tidsbegränsning av anställning av personal vid Europaskolorna

  Ikraftträder
  1995-09-01

Förordning (1996:371) om ändring i förordningen (1995:1027) om tidsbegränsning av anställning som lärare i vissa fall

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., författningen
  Ikraftträder
  1996-06-15