Inaktuell version

Förordning (1995:105) om behörig myndighet för äkthetskontroll av domar och andra beslut av Europeiska gemenskaperna

Version: 1995:105

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1995-01-19
Ändring införd
SFS 1995
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att Domstolsverket skall vara behörig svensk myndighet för äkthetskontroll av domar och andra beslut enligt artiklarna 44 och 92 i fördraget den 18 april 1951 om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen, artiklarna 108a.2 fjärde stycket, 187 och 192 i fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska gemenskapen samt artiklarna 18 tredje stycket, 159 och 164 i fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

Ändringar

Förordning (1995:105) om behörig myndighet för äkthetskontroll av domar och akter av Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

    Ikraftträder
    1995-02-15

Förordning (2010:583) om ändring i förordningen (1995:105) om behörig myndighet för äkthetskontroll av domar och andra beslut av Europeiska gemenskaperna

Omfattning
ändr. författningsrubr., ändr.
Ikraftträder
2010-07-01