Förordning (1995:105) om behörig myndighet för äkthetskontroll av domar och akter av Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1995-01-19
Ändring införd
SFS 1995:105 i lydelse enligt SFS 2010:583
Ikraft
1995-02-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Regeringen föreskriver att Domstolsverket ska vara behörig svensk myndighet för äkthetskontroll av domar och akter enligt artiklarna 280 och 299 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt artiklarna 18 tredje stycket, 159 och 164 i fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen. Förordning (2010:583).

Ändringar

Förordning (1995:105) om behörig myndighet för äkthetskontroll av domar och akter av Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

Ikraftträder
1995-02-15

Förordning (2010:583) om ändring i förordningen (1995:105) om behörig myndighet för äkthetskontroll av domar och andra beslut av Europeiska gemenskaperna

Omfattning
ändr. författningsrubr., ändr.
Ikraftträder
2010-07-01