Förordning (1995:1055) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Namibia

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1995-08-17
Ändring införd
SFS 1995:1055
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Lagen (1993:1398) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Namibia skall träda i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas på inkomst som förvärvas samma dag eller senare.

Ändringar

Förordning (1995:1055) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Namibia