Upphävd författning

Tillkännagivande (1995:1128) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortförande av barn

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1995-10-19
Ändring införd
SFS 1995:1128
Upphäver
Tillkännagivande (1994:76) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Den i Haag den 25 oktober 1980 dagtecknade konventionen om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn, som för Sveriges del trätt i kraft den 1 juni 1989, har kungjorts genom publicering i Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ 1989:7) i sin lydelse på originalspråken engelska och franska. En översättning av konventionen till svenska finns intagen i bilaga till regeringens proposition 1988/89:8 om olovligt bortförande av barn i internationella förhållanden.
Konventionen var den 1 oktober 1995 i kraft i förhållande till följande stater.
StatDag då konventionen blev tillämplig mellan Sverige och staten ifrågaFörklaringar och reservationer
Amerikas förenta stater1989-06-01I enlighet med artikel 24 har Förenta staterna reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet.
I enlighet med artikel 26 skall Förenta staterna inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Förenta staternas rättshjälpssystem.
Argentina1991-06-01--
Australien1989-06-01I enlighet med artikel 40 skall konventionen gälla endast på fastlandet och i Tasmanien.
Bahamas1995-01-01--
Belize1991-04-01I enlighet med artikel 24 har Belize reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet.
I enlighet med artikel 26 skall Belize inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Belizes rättshjälpssystem.
Bosnien-
Hercegovina1991-12-01--
Burkina Faso1993-12-01--
Canada1989-06-01I enlighet med artikel 26 skall Canada inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Canadas rättshjälpssystem.
Chile1995-01-01--
Cypern1995-01-01--
Danmark1991-07-01Konventionen skall inte tillämpas i fråga om Färöarna och Grönland.
I enlighet med artikel 24 har Danmark reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet.
I enlighet med artikel 26 skall Danmark inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Danmarks rättshjälpssystem.
Ecuador1993-12-01--
Finland1994-08-01I enlighet med artikel 24 har Finland reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet.
I enlighet med artikel 26 skall Finland inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Finlands rättshjälpssystem.
Frankrike1989-06-01I enlighet med artikel 24 har Frankrike reserverat sig mot att engelska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet.
I enlighet med artikel 26 skall Frankrike inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Frankrikes rättshjälpssystem.
Grekland1993-06-01I enlighet med artikel 24 har Grekland reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet.
I enlighet med artikel 26 skall Grekland inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Greklands rättshjälpssystem.
Honduras1995-01-01I enlighet med artikel 26 skall Honduras inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Honduras rättshjälpssystem.
Irland1991-10-01--
Israel1991-12-01I enlighet med artikel 26 skall Israel inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Israels rättshjälpssystem.
Italien1995-05-01--
Förbundsrepubliken Jugoslavien (SerbienMontenegro)1991-12-01--
Kroatien1991-12-01--
Luxemburg1989-06-01I enlighet med artikel 26 skall Luxemburg inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Luxemburgs rättshjälpssystem.
Före detta jugoslaviska republiken Makedonien1991-12-01--
Mauritius1993-12-01I enlighet med artikel 26 skall Mauritius inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Mauritius rättshjälpssystem.
Mexico1992-08-01--
Monaco1993-12-01I enlighet med artikel 26 skall Monaco inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Monacos rättshjälpssystem.
Nederländerna1990-09-01Konventionen skall inte tillämpas i fråga om Nederländska Antillerna och Aruba.
I enlighet med artikel 26 skall Nederländerna inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Nederländernas rättshjälpssystem.
Norge1989-06-01I enlighet med artikel 24 har Norge reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet.
I enlighet med artikel 26 skall Norge inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Norges rättshjälpssystem.
Nya Zeeland1992-08-01I enlighet med artikel 24 har Nya Zeeland reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet.
I enlighet med artikel 26 skall Nya Zeeland inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Nya Zeelands rättshjälpssystem.
Panama1995-01-01--
Polen1993-12-01I enlighet med artikel 26 skall Polen inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Polens rättshjälpssystem.
Portugal1989-06-01--
Rumänien1993-12-01--
Saint Christopher och Nevis1995-01-01I enlighet med artikel 26 skall Saint Christopher och Nevis inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Saint Christopher och Nevis rättshjälpssystem.
Schweiz1989-06-01--
Slovenien1995-01-01--
Spanien1989-06-01--
Storbritannien och Nordirland1989-06-01Enligt artikel 26 skall Storbritannien och Nordirland inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Storbritanniens och Nordirlands rättshjälpssystem.
Konventionen skall från och med den 1 september 1991 tillämpas även i förhållande till Isle of Man.
Tyskland1990-12-01I enlighet med artikel 26 skall Förbundsrepubliken Tyskland inte vara förpliktad att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Förbundsrepubliken Tysklands rättshjälpssystem.
Förbundsrepubliken Tyskland förutsätter att ansökningar från andra stater normalt skall åtföljas av en översättning till tyska.
Ungern1990-07-01--
Österrike1989-06-01--

Ändringar

Tillkännagivande (1995:1128) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

Ändring, SFS 1997:930

    Omfattning
    upph.