Upphävd författning

Förordning (1995:1223) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 1996

Version: 1995:1223

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1995-11-23
Ändring införd
SFS 1995:1223
Ikraft
1996-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Regeringen fastställer enligt 2 kap. 10 § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten för bränslen till följande belopp för år 1996.

[S2]___________________________________________________________________________ KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt ___________________________________________________________________________

1. 2710 00 27,Bensin, dock 2710 00 29 eller 2710 00 32inte flygbensin, som uppfyller krav för
a) miljöklass 2 per liter b) miljöklass 3 per liter3 kr 30 öre 3 kr 36 öre86 öre per liter 86 öre per liter4 kr 16 öre per liter 4 kr 22 öre per liter
2. 2710 00 34eller 2710 00 36Annan bensin än som avses under 1, dock inte flygbensin3 kr 90 öre per liter86 öre per liter4 kr 76 öre per liter
3. 2710 00 55,2710 00 69 eller 2710 00 742710 00 78Eldningsolja, dieselbrännolja, annan fotogen än flygfotogen, m.m. som
a) har försetts med märkämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350 C,590 kr per m31 054 kr per m31 644 kr per m3
b) inte har försetts med märkämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350 C, tillhörig
miljöklass 1 per m3 miljöklass 2 per m3 miljöklass 3 per m31476 kr 1682 kr 1955 kr1 054 kr per m3 1 054 kr per m3 1 054 kr per m32 530 kr per m3 2 736 kr per m3 3 009 kr per m3
4.ur 271112112711 19 00Gasol som används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg92 öre per liter55 öre per liter1 kr 47 öre
b) annat ändamål än som avses under a115 kr per 1 000 kg1 105 kr per 1 000 kg1 220 kr per 1 000 kg
5.ur27112900Metan som används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg1 533 kr per 1 000 kg788 kr per 1 000 kg2 321 kr per 1 000 kg
b) annat ändamål än som avses under a191 kr per 1 000 kg788 kr per 1 000 kg979 kr per 1 000 kg
6. 2711 11 00,2711 21 00Naturgas som används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg1 533 kr per 1 000 m3788 kr per 1 000 m32 321 kr per 1 000 m3
b) annat ändamål än som avses under a191 kr per 1 000 m3788 kr per 1 000 m3979 kr per 1 000 m3
7. 2701, 2702eller 2704Kolbränslen 1 000 kg251 kr per916 kr per 1 000 kg1 167 kr per 1 000 kg
8. 2713 11 002713 12 00Petroleumkoks 1 000 kg251 kr per916 kr per 1 000 kg1 167 kr per 1 000 kg

2 §  Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatten för år 1996 utgör

 1. 0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,
 2. 4,3 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi,
 3. 7,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas för el-, gas-, värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi, och
 4. 9,7 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.

Ändringar

Förordning (1995:1223) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 1996

  Ikraftträder
  1996-01-01

Ändring, SFS 1995:1535

  Omfattning
  upph.