Förordning (1995:1232) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1995-11-16
Ändring införd
SFS 1995:1232
Ikraft
1996-01-01
Upphäver
Kungörelse (1972:543)om kupongskatt för person som är bosatt eller medborgare i Amerikas Förenta Stater, m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Lagen (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater skall träda i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas
 1. beträffande skatter på inkomst, på inkomst som förvärvas den 1 januari 1996 eller senare,
 2. beträffande förmögenhetsskatten, på skatt som påförs vid 1997 eller senare års taxering, och
 3. beträffande skatten på vissa premiebetalningar, på premiebetalningar som görs den 1 januari 1996 eller senare.
Avtalet trädde i kraft den 26 oktober 1995.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1995:1232) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.
  2. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1972:543) om kupongskatt för person som är bosatt i Amerikas Förenta Stater, m.m.
  3. Den upphävda kungörelsen samt kungörelsen (1965:38) om tillämpning av avtal den 23 mars 1939 mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande inkomst- och andra skatter och kungörelsen (1965:40) om uttagande i vissa fall av ogulden skatt på utdelning från företag i Amerikas Förenta Stater skall dock fortfarande tillämpas
   1. beträffande skatter på inkomst, på inkomst som förvärvas före den 1 januari 1996, och
   2. beträffande förmögenhetsskatten, på skatt som påförs vid 1996 eller tidigare års taxering.
  Ikraftträder
  1996-01-01