Förordning (1995:1250) om ränta på studielån för år 1996

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1995-11-30
Ändring införd
SFS 1995:1250
Ikraft
1996-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) skall betalas på studielån skall vara 6,25 procent för år 1996.

Ändringar

Förordning (1995:1250) om ränta på studielån för år 1996

    Ikraftträder
    1996-01-01