Upphävd författning

Lag (1995:1395) om ny beteckning på Statens lantmäteriverk och Centralnämnden för fastighetsdata

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1995-12-15
Ändring införd
SFS 1995:1395
Ikraft
1996-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Enligt riksdagens beslut föreskrivs att bestämmelser i lag eller annan författning om Statens lantmäteriverk eller Centralnämnden för fastighetsdata efter utgången av år 1995 skall avse Lantmäteriverket.

Ändringar

Lag (1995:1395) om ny beteckning på Statens lantmäteriverk och Centralnämnden för fastighetsdata

Förarbeten
Rskr. 1995/96:102, Prop. 1995/96:78, Bet. 1995/96:BoU4
Ikraftträder
1996-01-01

Lag (2008:533) om upphävande av lagen (1995:1395) om ny beteckning på Statens lantmäteriverk och Centralnämnden för fastighetsdata

Förarbeten
Rskr. 2007/08:223, Prop. 2007/08:134, Bet. 2007/08:CU23
Omfattning
upph.