Riksbankens föreskrifter (1995:1552) om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor

Departement
Riksbanken
Utfärdad
1995-11-16
Ändring införd
SFS 1995:1552
Ikraft
1996-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank, att minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor skall ges ut från och med den 19 april 1996 samt att mynten skall ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.

1 §  Med anledning av H M Konungens 50-årsdag den 30 april 1996 skall minnesmynt med nominella värden ettusen och tvåhundra kronor ges ut.

2 §  Minnesmyntet med ett nominellt värde av ettusen kronor skall tillverkas av en legering som består av 900 tusendelar guld, 50 tusendelar silver och 50 tusendelar koppar samt ha en vikt av 5,8 gram och en diameter av 21 mm. Avvikelsen från den nominella vikten får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 6 gram.

3 §  Minnesmyntet med ett nominellt värde av ettusen kronor skall ha följande prägel.

[S2]På framsidan Konung Carl XVI Gustafs bild i profil med omskriften upptill "CARL XVI GUSTAF·SVERIGES KONUNG" och nedtill "1946·30 APRIL·1996". På höger sida om porträttet konstnärens signatur "EN".

[S3]På frånsidan stora riksvapnet utan vapenmantel, nedanför vapnet "1000 KR" omgivet av till vänster "E" som anger myntningsorten och till höger "B" som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn. Närmast kanten, på såväl framsidan som frånsidan, en ornering av små bågar.

[S4]Randen skall vara slät.

4 §  Minnesmyntet med ett nominellt värde av tvåhundra kronor skall tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt av 27,03 gram och en diameter av 36 mm. Avvikelsen från den nominella vikten får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 27 gram.

5 §  Minnesmyntet med ett nominellt värde av tvåhundra kronor skall ha följande prägel.

[S2]På framsidan Konung Carl XVI Gustafs bild i profil med omskriften upptill "CARL XVI GUSTAF·SVERIGES KONUNG" och nedtill "1946·30 APRIL·1996". På höger sida om porträttet konstnärens signatur "EN".

[S3]På frånsidan stora riksvapnet utan vapenmantel, nedanför vapnet "200 KR" omgivet av till vänster "E" som anger myntningsorten och till höger "B" som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn. Närmast kanten, på såväl framsidan som frånsidan, en ornering av små bågar.

[S4]Randen skall vara slät.

Ändringar

Riksbankens föreskrifter (1995:1552) om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor

    Ikraftträder
    1996-04-01