Upphävd författning

Förordning (1995:1654) med bemyndigande för Riksskatteverket enligt lagen (1995:1623) om skattereduktion för riskkapitalinvesteringar

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1995-12-21
Ändring införd
SFS 1995:1654
Ikraft
1996-01-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen bemyndigar med stöd av 8 § lagen (1995:1623) om skattereduktion för riskkapitalinvesteringar Riksskatteverket att besluta om vilken eller vilka skattemyndigheter som skall handlägga ärenden om skattereduktion enligt nämnda lag.

Ändringar

Förordning (1995:1654) med bemyndigande för Riksskatteverket enligt lagen (1995:1623) om skattereduktion för riskkapitalinvesteringar

Ikraftträder
1996-01-15

Förordning (2000:943) om upphävande av förordningen (1995:1654) med bemyndigande för Riksskatteverket enligt lagen (1995:1623) om skattereduktion för riskkapitalinvesteringar

Omfattning
upph.