Upphävd författning

Lag (1995:410) om praktik för invandrare

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1995-04-27
Ändring införd
SFS 1995:410
Ikraft
1995-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
De som av länsarbetsnämnden anvisats praktikplatser för invandrare skall inte anses som arbetstagare när de fullgör praktiken.

Ändringar

Lag (1995:410) om praktik för invandrare

Förarbeten
Rskr. 1994/95:233, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:AU11
Ikraftträder
1995-07-01

Ändring, SFS 1995:705

    Omfattning
    upph.