Upphävd författning

Förordning (1995:461) med bemyndigande för centrala valmyndigheten att meddela föreskrifter om genomförande av val till Europaparlamentet

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1995-05-04
Ändring införd
SFS 1995:461
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen överlåter åt den centrala valmyndigheten att meddela de närmare föreskrifter som behövs för genomförandet av val enligt lagen (1995:374) om val till Europaparlamentet.

Ändringar

Förordning (1995:461) med bemyndigande för centrala valmyndigheten att meddela föreskrifter om genomförande av val till Europaparlamentet

Ändring, SFS 2001:240

Omfattning
upph.