Upphävd författning

Lag (1995:564) om arvode m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1995-05-18
Ändring införd
SFS 1995:564
Ikraft
1995-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-04-01

1 §  Företrädare för Sverige i Europaparlamentet, som valts vid det allmänna valet den 17 september 1995, skall vara berättigade till förmåner motsvarande dem som gäller för riksdagsledamöter enligt lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter med undantag av de förmåner som avses i 4 6 kap. nämnda lag.

2 §  Rätt till förmåner gäller från och med den dag då företrädaren tillträder sitt uppdrag i Europaparlamentet. Rätt till arvode gäller till och med utgången av den månad då uppdraget att vara företrädare upphör.

Ändringar

Lag (1995:564) om arvode m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet

Förarbeten
Rskr. 1994/95:328
Ikraftträder
1995-07-01

Ändring, SFS 1996:304

    Omfattning
    upph.