Upphävd författning

Förordning (1995:712) om kommuners ansvar för ungdomar

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1995-06-08
Ändring införd
SFS 1995:712
Ikraft
1995-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Länsarbetsnämnden skall ta initiativ till överläggningar med kommunerna i länet för att träffa avtal med kommunerna om ansvar för ungdomar enligt lagen (1995:706) om kommuners ansvar för ungdomar.

2 §  Statens ersättning till kommunerna betalas av Arbetsmarknadsstyrelsen.

3 §  Arbetsmarknadsstyrelsen meddelar riktlinjer för avtalen enligt 1 § samt de ytterligare föreskrifter som behövs för att tillämpa denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1995:712) om kommuners ansvar för ungdomar

Ikraftträder
1995-10-01

Ändring, SFS 2000:634

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för personer som anvisats verksamhet enligt dem.
Omfattning
upph.