Upphävd författning

Förordning (1995:713) om datortek

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1995-06-08
Ändring införd
SFS 1995:713
Ikraft
1995-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förordningens tillämpningsområde

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om arbetsmarknadsutbildning som ges i form av verksamhet på datortek.

2 §  Med datortek avses verksamhet som syftar till att arbetslösa personer skall kunna använda informationsteknik som ett hjälpmedel inom olika yrken och verksamheter. Förordning (1996:716).

Villkor för deltagande

Verksamhetens omfattning

4 §  De som deltar i verksamhet på datortek skall under en period på högst tre månader på halvtid delta i utbildningen på datorteket. Övrig tid skall de delta i arbetsmarknadsinriktade projekt.

Förmåner

5 §  Bestämmelser om utbildningsbidrag m.m. till den som deltar i datortek finns i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd. Förordning (1996:1112).

6 § har upphävts genom förordning (1996:1112).
7 § har upphävts genom förordning (1996:1112).
8 § har upphävts genom förordning (1996:1112).

Övrigt

9 §  Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter som behövs för att tillämpa denna förordning. Förordning (1996:1112).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1995:713) om datortek

Förarbeten
Rskr. 1994/95:398, Prop. 1994/95:218, Bet. 1994/95:AU15
Ikraftträder
1995-07-01

Förordning (1996:716) om ändring i förordningen (1995:713) om datortek

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:304, Prop. 1995/96:150, Bet. 1995/96:FiU10
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 5, 8 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:1112) om ändring i förordningen (1995:713) om datortek

  Omfattning
  upph. 6, 7, 8 §§; ändr. 5, 9 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1998:573) om ändring i förordningen (1995:713) om datortek

Förarbeten
Rskr. 1997/98:317, Prop. 1997/98:150, Bet. 1997/98:FiU27
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1998-07-01

Ändring, SFS 1998:1784

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen tillämpas fortfarande i fråga om anvisning av länsarbetsnämnden före den 1 januari 1999.
Omfattning
upph.