Lag (1995:896) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1996

Departement
Finansdepartementet BA
Utfärdad
1995-06-15
Ändring införd
SFS 1995:896
Ikraft
1996-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Vid utbetalning av en församlings eller en kyrklig samfällighets fordran enligt 4 a § fjärde stycket lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m., skall fordran vid ingången av år 1996 minskas med 7,6 procent.

Ändringar

Lag (1995:896) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1996

    Förarbeten
    Rskr. 1994/95:416, Prop. 1994/95:150, Bet. 1994/95:FiU19
    Ikraftträder
    1996-01-01