Tillkännagivande (1996:1052) om utgivningen av Svensk författningssamling

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1996-11-11
Ändring införd
SFS 1996:1052
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Utgivaren av Svensk författningssamling (SFS) ger tillkänna följande.
Statliga myndigheter skall enligt 7 § första stycket författningssamlings-förordningen (1976:725) se till att de har tillgång till Svensk författnings-samling (SFS) i den utsträckning som behövs.
Uppdraget att ansvara för tryckning, försäljning och distribution av SFS övergår från den 1 januari 1997 från C E Fritzes Aktiebolag till Fakta Informationsförlag FI Aktiebolag.
Beställningar kan göras hos Fakta Informationsförlag, Box 6430, 113 82 Stockholm, tel 08-736 10 50, telefax 08- 34 11 00.

Ändringar

Tillkännagivande (1996:1052) om utgivningen av Svensk författningssamling