Upphävd författning

Förordning (1996:1137) om fastställande av omräknade belopp för försäljningsskatt på motorfordon för år 1997

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1996-11-28
Ändring införd
SFS 1996:1137
Ikraft
1997-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen fastställer enligt 8 a § lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon skatten till följande belopp för år 1997.
_________________________________________________________________________ Fordonslag miljöklass 1 miljöklass 2 miljöklass 3 _________________________________________________________________________ 1. buss med en total- 6 kronor 38 öre 6 kronor 38 öre 6 kronor 38 öre vikt av högst per kilogram per kilogram per kilogram 3 500 kilogram tjänstevikt tjänstevikt tjänstevikt, ökat med 1 993 kronor
med en totalvikt överstigande 3 500 kilogram--5 978 kronor
2. lastbild medskåpkarosseri med en totalvikt av högst 3 500 kilogram6 kronor 38 öre 6 kronor 38 öre 6 kronor 38 öre per kilogram tjänsteviktper kilogram tjänsteviktper kilogram tjänstevikt
med en totalvikt överstigande 3 500 kilogram--5 978 kronor
3. lastbil utanskåpkarosseri med en totalvikt av högst 3 500 kilogram3 986 kronor3 986 kronor5 978 kronor
med en totalvikt överstigande 3 500 kilogram--5 978 kronor
____________________________________________________________________________
Skatten tas ut för motorcykel med 1 335 kronor om tjänstevikten inte överstiger 75 kilogram, med 1 754 kronor om tjänstevikten är högre men inte överstiger 160 kilogram, med 2 690 kronor om tjänstevikten är högre än 160 kilogram men inte överstiger 210 kilogram, samt i annat fall med 4 464 kronor.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:1137) om fastställande av omräknade belopp för försäljningsskatt på motorfordon för år 1997

Ikraftträder
1997-01-01

Ändring, SFS 2000:1445

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 2001.
Omfattning
upph.