Upphävd författning

Förordning (1996:1177) om fastställande av omräknade belopp för koldioxidskatt för år 1997

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1996-11-28
Ändring införd
SFS 1996:1177
Ikraft
1997-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen fastställer enligt 2 kap. 10 § lagen (1994:1776) om skatt på energi koldioxidskatten för bränslen till följande belopp för år 1997.
_______________________________________________________________________ KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp _______________________________________________________________________
1. 2710 00 26,Bensin som 2710 00 27, 2710 00 29 eller 2710 00 32uppfyller krav för a) miljöklass 2 liter b) miljöklass 3 liter86 öreper 86 öre per
2. 2710 00 26,2710 00 34 eller 2710 00 36Annan bensin än som avses under 186 öre per liter
3. 2710 00 51,2710 00 55, 2710 00 69 eller 2710 00 742710 00 78Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som
a) har försetts med märkämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350 C,1 050 kr per m3
b) inte har försetts med märkämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350 C, tillhörig
miljöklass 1 miljöklass 2 miljöklass 31 050 kr per m3 1 050 kr per m3 1 050 kr per m3
4. ur 2711 12 112711 19 00Gasol som används för
a) drift avmotordrivet fordon, fartyg ellerluftfartyg55 öre per liter
b) annat ändamål än som avses under a1 101 kr per 1 000 kg
5. ur 2711 29 00Metan som används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg785 kr per 1 000 m3
b) annat ändamål än som avses under a785 kr per 1 000 m3
6. 2711 11 00,2711 21 00Naturgas som används för a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg785 kr per 1 000 m3
b) annat ändamål än som avses 1 000 m3 under a785 kr per
7. 2701, 2702eller 2704Kolbränslen913 kr per 1 000 kg
8. 2713 11 002713 12 00Petroleumkoks913 kr per 1 000 kg
----------------------------------------------------------------------------

Ändringar

Förordning (1996:1177) om fastställande av omräknade belopp för koldioxidskatt för år 1997

Ikraftträder
1997-01-01

Förordning (1997:593) om upphävande av förordningen (1996:1177) om fastställande av omräknade belopp för koldioxidskatt för år 1997

    Omfattning
    upph.