Upphävd författning

Förordning (1996:1244) om tillämpning av 5 § lagen (1978:763) med vissa bestämmelser om marknadsföring av alkohldrycker

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1996-12-05
Ändring införd
SFS 1996:1244
Ikraft
1997-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att bestämmelsen i 5 § lagen (1978:763) med vissa bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker skall tillämpas på främmande stat som är ansluten till Madridöverenskommelsen den 14 april 1891 angående undertryckande av oriktiga eller vilseledande ursprungsbeteckningar på handelsvaror eller som är medlem i Världshandelsorganisationen (WTO).

Ändringar

Förordning (1996:1244) om tillämpning av 5 § lagen (1978:763) med vissa bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker

Ikraftträder
1997-01-01

Ändring, SFS 1999:1011

Omfattning
upph.