Förordning (1996:1306) om tillfälligt utlämnande av uppgifter från ett folkbokföringsregister

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1996-12-05
Ändring införd
SFS 1996:1306
Ikraft
1997-01-01
Tidsbegränsad
1998-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
För beviljande, beräkning och utbetalning av underhållsstöd samt fastställande av de bidragsskyldigas återbetalningsskyldighet enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd får uppgifter om bidragsskyldigs barn under 21 år, barnets namn och personnummer samt uppgift om namn, folkbokföringsadress, föräldrar och vårdnadshavare för det barn som underhållsstöd skall utbetalas för, lämnas ut från ett lokalt folkbokföringsregister till Riksförsäkringsverket på medium för automatisk databehandling.

Ändringar

Förordning (1996:1306) om tillfälligt utlämnande av uppgifter från ett folkbokföringsregister

Ikraftträder
1997-01-01