Förordning (1996:1317) om ränta på studielån för år 1997

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1996-12-05
Ändring införd
SFS 1996:1317
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) skall betalas på studielån skall vara 6 procent för år 1997.

Ändringar

Förordning (1996:1317) om ränta på studielån för år 1997