Förordning (1996:1359) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 1997

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-12-05
Ändring införd
SFS 1996:1359
Ikraft
1997-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd skall betalas på skuld som avser återbetalningsskyldighet enligt samma lag skall vara 6 procent för år 1997.

Ändringar

Förordning (1996:1359) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 1997

    Ikraftträder
    1997-01-01