Upphävd författning

Förordning (1996:272) om användningen av telefon vid domstolssammanträde

Version: 2001:39

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1996-04-11
Ändring införd
SFS 1996:272 i lydelse enligt SFS 2001:39
Ikraft
1996-07-01
Upphäver
Förordning (1987:966) om användning av telefon vid rättegång
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Domstolar och andra statliga myndigheter skall, om arbetets behöriga gång och förhållandena i övrigt tillåter det, vid behov ställa telefon och lokal till förfogande för den som skall delta i ett domstolssammanträde på telefon.

2 §  Den som skall delta i domstolssammanträdet på telefon får kallas till domstol eller någon annan myndighet eller inrättning på den ort där han eller hon brukar vistas eller på en annan lämplig ort. Företrädesvis bör kallelsen gälla inställelse vid tingsrätt, länsrätt eller polismyndighet. Förordning (2001:39).

3 §  Den domstol som anordnar sammanträdet på telefon skall på lämpligt sätt förvissa sig om identiteten hos den som skall medverka på telefon och om att tillämpliga regler för deltagande i ett domstolsförfarande följs.

Ändringar

Förordning (1996:272) om användningen av telefon vid domstolssammanträde

    Ikraftträder
    1996-07-01

Förordning (2001:39) om ändring i förordningen (1996:272) om användningen av telefon vid domstolssammanträde

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-04-01

Ändring, SFS 2008:789

Omfattning
upph.