Förordning (1996:333) om ersättning för viss högskoleutbildning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1996-05-02
Ändring införd
SFS 1996:333
Ikraft
1996-06-01
Tidsbegränsad
1996-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att den ersättning som enligt 5 kap. 3 § högskolelagen (1992:1434) skall lämnas om berörda kommuner eller landsting inte kommer överens om något annat skall vara 1 000 kronor per student och vecka för år 1994 och 1 150 kronor per student och vecka för år 1995.

Ändringar

Förordning (1996:333) om ersättning för viss högskoleutbildning

Ikraftträder
1996-06-01