Riksbankens föreskrifter (1996:66) om sedlar på femtio kronor

Departement
Riksbanken
Utfärdad
1996-01-25
Ändring införd
SFS 1996:66
Ikraft
1996-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att sedlar på femtio kronor skall ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.
Storlek
Sedeln är 120 mm lång och 77 mm bred.

Tryck

Sedelns framsida
Sedelns porträtt föreställer Jenny Lind 1820-1887. Porträttet är tecknat och handgraverat efter en tysk litografi från ca 1845. Till höger om porträttet finns Carl Fredrik Adelcrantz ritning över den gamla Stockholms Operan som revs 1892. Där framträdde Jenny Lind för sista gången i Sverige 1848. Till vänster om porträttet visas några notrader ur Vincenzo Bellinis ''Norma'', en av Jenny Linds största succéer.
Längst till höger på sedeln löper en mikrotext lodrätt upp utefter Adelcrantz ritning. Texten är av Arnold Schönberg och lyder: ''Musik överbringar ett profetiskt budskap, vilket uppenbarar en högre livsform som mänskligheten utvecklar sig i riktning mot. Och det är på grund av detta budskap som musik appellerar till människor av alla raser och nationaliteter.''
Valörsiffran 50 är placerad i sedelns övre vänstra och nedre högra hörn. Texten FEMTIO KRONOR återfinns längs sedelns övre kant.
Texten SVERIGES RIKSBANK är placerad längs sedelns vänstra kortsida.
Sedelns nummer är angivet i nedre vänstra hörnet.
Porträtt, vinjett, valörer och valörtext är tryckta med en mörk grågrön koppartrycksfärg.
Bakgrunden är tryckt i huvudsak i guldockra och rosa offsetfärger. Bakgrundsmönstret är uppbyggt i antiscanningmönster, guillochemönster och en triplex. I de vita vågräta banden finns en offsetmikrotext SVERIGES RIKSBANK.
Sedelnumret är tryckt i svart färg som fluorescerar i gulgrönt vid ultraviolett belysning.
Notraderna är tryckta i osynlig fluorescerande (i rött) färg samt violett fluorescerande (i grönt) färg. Dessa löper tvärsöver hela sedeln.
Sedelns baksida
Denna sidas huvudmotiv är en bild som visar en silverbasharpa, dess tonförråd samt en del ur ett partitur av Sven-David Sandström: ''Bilder för slagverk och orkester''. Detta visas mot en stiliserad bakgrund som utgörs av en svensk landskapsbild. Denna landskapsbild är uppbyggd av guillochemönster.
Valörsiffran 50 återfinns i sedelns övre vänstra samt nedre högra hörn. Texten 50 KRONOR finns i sedelns nedre kant.
Två stycken namnteckningar i faksimile finns i högra kanten, placerade längs kortsidan.
Baksidan är tryckt i en mörk grågrön färg samt i huvudsak i guldockra nyanser.
Papper
Pappersfärgen är benvit. I vänstra delen av sedeln syns i genomsikt ett vattenmärke som upprepar Jenny Linds porträtt. Vattenmärket är löpande, dvs. porträttet repeteras flera gånger i höjdled och placeringen varierar därmed från sedel till sedel. Dock finns alltid minst ett odelat porträtt på varje sedel.
I papperet finns en lodrät löpande säkerhetstråd inlagd. Denna framträder i genomfallande ljus som en mörk linje.

Ändringar

Riksbankens föreskrifter (1996:66) om sedlar på femtio kronor

    Ikraftträder
    1996-03-01