Upphävd författning

Förordning (1996:805) med bemyndigande för Riksskatteverket rörande handläggning av ärenden enligt lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1996-06-19
Ändring införd
SFS 1996:805
Ikraft
1996-07-02
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen bemyndigar med stöd av 11 § lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus Riksskatteverket att besluta om vilken eller vilka skattemyndigheter som skall handlägga ärenden om skattereduktion enligt nämnda lag.
Riksskatteverket får även i andra fall meddela föreskrifter om verkställighet av i föregående stycke nämnda lag.

Ändringar

Förordning (1996:805) med bemyndigande för Riksskatteverket rörande handläggning av ärenden enligt lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

Ikraftträder
1996-07-02

Förordning (2000:865) om upphävande av förordningen (1996:805) med bemyndigande för Riksskatteverket rörande handläggning av ärenden enligt lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

Omfattning
upph.