Upphävd författning

Förordning (1996:998) om fastställande av omräknade belopp för alkoholskatt för år 1997

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1996-10-24
Ändring införd
SFS 1996:998
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen fastställer enligt 37 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt skatten för skattepliktiga alkoholvaror till följande belopp för år 1997.
Skatt enligt 2 § lagen om alkoholskatt (öl) tas ut per liter med 2,38 kronor för varje volymprocent alkohol. För öl med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 3,5 volymprocent tas skatt ut per liter med 1,21 kronor för varje volymprocent alkohol.
För öl med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor.
Skatt enligt 3 § lagen om alkoholskatt (vin) tas ut per liter för
drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent med 9,20 kronor,
drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent med 13,60 kronor,
drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5 volymprocent med 18,71 kronor,
drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent med 26,78 kronor, och för
drycker med en alkoholhalt över 15 men inte över 18 volymprocent med 44,47 kronor.
För vin med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor.
Skatt enligt 4 § lagen om alkoholskatt (andra jästa drycker än vin eller öl) tas ut per liter för
drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent med 9,20 kronor,
drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent med 13,60 kronor,
drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5 volymprocent med 18,71 kronor, och för
drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent med 26,78 kronor.
För andra jästa drycker med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor.
Skatt enligt 5 § lagen om alkoholskatt (mellanklassprodukter) tas ut per liter för
drycker med en alkoholhalt om högst 15 volymprocent med 26,78 kronor, och för
drycker med en alkoholhalt över 15 volymprocent med 44,47 kronor.
Skatt enligt 6 § lagen om alkoholskatt (andra skattepliktiga alkoholvaror än som anges i 2-5 §§ lagen om alkoholskatt) tas ut med 484,55 kronor per liter ren alkohol.

Ändringar

Förordning (1996:998) om fastställande av omräknade belopp för alkoholskatt för år 1997

Förordning (1996:1226) om upphävande av förordningen (1996:998) om fastställande av omräknade belopp för alkoholskatt för år 1997

    Omfattning
    upph.