Förordning (1997:1124) om ränta på studielån för år 1998

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1997-12-04
Ändring införd
SFS 1997:1124
Ikraft
1998-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) skall betalas på studielån skall vara 5,4 procent för år 1998.

Ändringar

Förordning (1997:1124) om ränta på studielån för år 1998

    Ikraftträder
    1998-01-01