Upphävd författning

Förordning (1997:1142) om fastställande av omräknade belopp för försäljningskatt på motorfordon för år 1998

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1997-11-27
Ändring införd
SFS 1997:1142
Ikraft
1998-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen fastställer enligt 8 a § lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon skatten till följande belopp för år 1998.
Fordonsslagmiljöklass 1miljöklass 2miljöklass 3
1.buss med en totalvikt av högst 3 500 kilogram med en totalvikt överstigande 3 500 kilogram6 kronor 47 öre per kilogram tjänstevikt vikt, ökat med 2 021 kronor -6 kronor 47 öre per kilogram tjänsteöre per vikt tjänste-6 kronor 47 kilogram 6 064 kronor
2.lastbil med skåpkarosseri med en totalvikt av högst 3 500 kilogram6 kronor 47 öre per kilogram tjänstevikt vikt, ökat med 2 021 kronor6 kronor 47 öre per kilogram tjänstevikt tjänste-6 kronor 47 öre per kilogram
med en totalvikt överstigande 3 500 kilogram--6 064 kronor
3.lastbil utan skåpkarosseri med en totalvikt av högst 3 500 kilogram4 043 kronor4 043 kronor6 064 kronor
med en totalvikt överstigande 3 500 kilogram--6 064 kronor
Skatten tas ut för motorcykel med 1 354 kronor om tjänstevikten inte överstiger 75 kilogram, med 1 779 kronor om tjänstevikten är högre men inte överstiger 160 kilogram, med 2 729 kronor om tjänstevikten är högre än 160 kilogram men inte överstiger 210 kilogram, samt i annat fall med 4 528 kronor.

Ändringar

Förordning (1997:1142) om fastställande av omräknade belopp för försäljningsskatt på motorfordon för år 1998

Ikraftträder
1998-01-01

Förordning (1998:1245) om upphävande av förordningen (1997:1142) om fastställande av omräknade belopp för försäljningsskatt på motorfordon för år 1998

Omfattning
upph.