Upphävd författning

Lag (1997:1323) om rätt för kommuner att ge stöd till åtgärder i lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1997-12-18
Ändring införd
SFS 1997:1323
Ikraft
1998-01-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
En kommun som fått statligt bidrag för åtgärder i lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället får, trots bestämmelserna i kommunallagen (1991:900), använda det för att ge ekonomiskt och annat stöd till enskilda i enlighet med de föreskrifter som gäller för bidraget.

Ändringar

Lag (1997:1323) om rätt för kommuner att ge stöd till åtgärder i lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället

Förarbeten
Rskr. 1997/98:81, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:BoU1
Ikraftträder
1998-01-15

Ändring, SFS 2002:683

Omfattning
upph.