Lag (1997:1328) med anledning av bildandet av Västra Götalands län

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1997-12-18
Ändring införd
SFS 1997:1328
Ikraft
1998-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Det som är föreskrivet i eller annars följer av en lag eller annan författning beträffande Skattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län, Skattemyndigheten i Älvsborgs län eller Skattemyndigheten i Skaraborgs län skall efter utgången av år 1997 i stället gälla Skattemyndigheten i Västra Götalands län. I fråga om Habo och Mullsjö kommuner skall dock det som är föreskrivet i eller annars följer av en lag eller annan författning beträffande Skattemyndigheten i Skaraborgs län efter utgången av år 1997 i stället gälla Skattemyndigheten i Jönköpings län.

Ändringar

Lag (1997:1328) med anledning av bildandet av Västra Götalands län

    Förarbeten
    Rskr. 1997/98:69, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:SkU1
    Ikraftträder
    1998-01-01