Inaktuell version

Förordning (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum

Version: 2002:1165

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1997-04-17
Ändring införd
SFS 1997 i lydelse enligt SFS 2002:1165
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  Statsbidrag får lämnas till teknik- och naturvetenskapscentrum enligt bestämmelserna i denna förordning. Bidrag får lämnas i den utsträckning som det finns medel anslagna för ändamålet.

2 §  Statsbidrag får lämnas till ett teknik- och naturvetenskapscentrum där verksamheten

  • i väsentlig utsträckning vänder sig till allmänheten,
  • syftar till ett ökat intresse för teknik eller naturvetenskap eller till förbättrade kunskaper inom dessa områden,
  • bedrivits under minst ett år, och
  • huvudsakligen finansieras på annat sätt, såsom genom ekonomiskt stöd av universitet, högskola, museum, kommun, landsting eller näringsliv.

[S2]Högskoleverket får meddela närmare föreskrifter om kraven enligt första stycket. Högskoleverket får också ställa ytterligare krav för att bidrag skall få lämnas.

Ansökan

3 §  Statsbidrag beviljas efter ansökan. Ansökan skall ges in till Högskoleverket.

[S2]Högskoleverket får meddela närmare föreskrifter om tid för ansökan och om de uppgifter som ansökan skall innehålla.

Fördelning av statsbidraget

4 §  Högskoleverket skall besluta om fördelning av statsbidrag efter samråd med Myndigheten för skolutveckling och Statens kulturråd. Förordning (2002:1165).

5 §  Vid fördelning av statsbidrag skall Högskoleverket bland annat ta hänsyn till om ett centrum i sin verksamhet anlägger genusperspektiv på teknik och naturvetenskap och om centrumet samarbetar med universitet, högskola, skola, museum eller någon annan kulturinstitution, kommun, landsting eller näringsliv.

[S2]Högskoleverket får meddela närmare föreskrifter om fördelningen av statsbidraget.

Överklagande

6 §  Högskoleverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Uppföljning och utvärdering

7 §  Högskoleverket skall kontinuerligt följa upp och utvärdera den verksamhet som bedrivs med stöd av statsbidrag enligt denna förordning.

Särskilda föreskrifter

8 §  Högskoleverket får meddela närmare föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum

    Ikraftträder
    1997-05-15

Förordning (2002:1165) om ändring i förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2003-03-01

Förordning (2005:744) om ändring i förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§
Ikraftträder
2005-12-01

Förordning (2008:624) om ändring i förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§
Ikraftträder
2008-10-01

Förordning (2015:733) om ändring i förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2016-01-01