Inaktuell version

Lag (1997:223) om val av ledamöter i styrelsen för Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Departement
Inrikesdepartementet
Utfärdad
1997-05-22
Ändring införd
SFS 1997:223
Ikraft
1997-07-01
Tidsbegränsad
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Med avvikelse från vad som föreskrivs i lagen (1976:891) om val av ledamöter i länsstyrelses styrelse skall val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Länsstyrelsen i Västra Götalands län förrättas av fullmäktige i Göteborgs och Bohus läns landsting, Skaraborgs läns landsting och Älvsborgs läns landsting samt Göteborgs kommun med den fördelning mellan dem som regeringen bestämmer efter befolkningstalen.
Valen skall avse en period av ett år, räknat från den 1 januari 1998.

Ändringar

Lag (1997:223) om val av ledamöter i styrelsen för Länsstyrelsen i Västra Götalands län

    Förarbeten
    Rskr. 1996/97:228, Prop. 1996/97:108, Bet. 1996/97:BoU13
    Ikraftträder
    1997-07-01