Upphävd författning

Lag (1976:891) om val av ledamöter i länsstyrelses styrelse

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1976-12-02
Ändring införd
SFS 1976:891 i lydelse enligt SFS 1997:231
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Länsstyrelses styrelse består, utöver ordföranden, av 14 ledamöter, som utses genom val. Valet förrättas av landstingsfullmäktige. I Gotlands län skall valet förrättas av kommunfullmäktige i Gotlands kommun. För de ledamöter som har valts av landstingsfullmäktige eller kommunfullmäktige skall lika många ersättare väljas. Ytterligare föreskrifter om val av ledamöter och ersättare meddelas av regeringen. Lag (1997:231).

2 § har upphävts genom lag (1989:129).

Ändringar

Lag (1976:891) om val av ledamöter i länsstyrelses styrelse

Lag (1981:1108) om ändring i lagen (1976:891) om val av ledamöter i länsstyrelses styrelse

Lag (1983:169) om ändring i lagen (1976:891) om val av ledamöter i länsstyrelses styrelse

Lag (1989:129) om ändring i lagen (1976:891) om val av ledamöter i länsstyrelses styrelse

Lag (1997:231) om ändring i lagen (1976:891) om val av ledamöter i länsstyrelses styrelse

Förarbeten
Rskr. 1996/97:228, Prop. 1996/97:108, Bet. 1996/97:BoU13
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2002:39) om upphävande av lagen (1976:891) om val av ledamöter i länsstyrelses styrelse

Förarbeten
Rskr. 2001/02:138, Prop. 2001/02:7, Bet. 2001/02:KU7
Omfattning
upph.