Förordning (1997:400) om taxor för telefonitjänst mellan fasta nätanslutningspunkter

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-06-05
Ändring införd
SFS 1997:400
Ikraft
1997-07-01
Tidsbegränsad
2001-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om begränsning av taxeförändringar för den som har en dominerande ställning på den svenska marknaden för sådana tjänster som avses i 2 §.

2 §  Förändringar av taxor för ett grundläggande abonnemang som medger användning av vissa telefonitjänster får för varje sådan tjänst i genomsnitt per kalenderår inte överstiga förändringen i nettoprisindex under närmast föregående år. Detta gäller telefonitjänster mellan fasta nätanslutningspunkter från stadigvarande bostad eller fast verksamhetsställe med direkttelefon avseende

  1. ny huvudledning,
  2. flyttning av huvudledning,
  3. överlåtelse av huvudledning, eller
  4. abonnemang för huvudledning.

3 §  Post- och telestyrelsen fastställer senast den 1 september varje år vilka som för det följande året har en sådan dominerande ställning som avses i 1 §.

4 §  Post- och telestyrelsen får meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1997:400) om taxor för telefonitjänst mellan fasta nätanslutningspunkter

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997 och gäller till utgången av år 2000.
  2. Post- och telestyrelsen fastställer senast den 1 augusti 1997 vilka som för år 1997 har en sådan dominerande ställning som avses i 1 §.
  3. Vid tillämpning av 2 § för år 1997 gäller att taxeförändringar efter ikraftträdandet inte får överstiga förändringen i nettoprisindex under 1996.
Ikraftträder
1997-07-01