Upphävd författning

Förordning (1997:431) om ändrade bestämmelser för investeringsbidrag enligt förordningen (1991:1923) om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
1997-06-12
Ändring införd
SFS 1997:431
Ikraft
1997-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att ansökan om investeringsbidrag enligt förordningen (1991:1923) om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder skall ha kommit in till länsstyrelsen senast den 31 juli 1997. Ansökan om utbetalning av investeringsbidrag enligt samma förordning skall ha kommit in till länsstyrelsen och projektet vara färdigställt senast den 31 oktober 1997.

Ändringar

Förordning (1997:431) om ändrade bestämmelser för investeringsbidrag enligt förordningen (1991:1923) om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder

Förarbeten
Rskr. 1996/97:284, Prop. 1996/97:150, Bet. 1996/97:FiU20
Ikraftträder
1997-07-01

Förordning (2016:482) om upphävande av förordningen (1997:431) om ändrade bestämmelser för investeringsbidrag enligt förordningen (1991:1923) om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder

Omfattning
upph.