Riksbankens föreskrifter (1997:671) om sedlar på tjugo kronor

Departement
Riksbanken
Utfärdad
1997-07-13
Ändring införd
SFS 1997:671
Ikraft
1997-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att sedlar på tjugo kronor skall ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.
Storlek
Sedeln är 120 mm lång och 67 mm bred.

Tryck

Sedelns framsida
I sedelns högra del finns ett porträtt av Selma Lagerlöf med ansiktet vänt snett framåt. Hennes namn och levnadsår, SELMA LAGERLÖF 1858-1940, är angivna längs motivets högra kant. Till vänster om porträttet finns inledningen till Gösta Berlings saga i faksimile, dels ur författarens originalmanuskript, dels som anfang "Ä" ur den första utgåvan samt en vinjett av ett hästekipage där Selma Lagerlöf själv är passagerare. Till höger om porträttet finns en detalj ur en boksida, även denna från första utgåvan av Gösta Berlings saga. I bakgrunden av porträttet finns en stiliserad landskapsbild föreställande värmländsk skog och sjö, uppbyggd i guillocheteknik. I en vertikalt placerad linje till vänster om SELMA LAGERLÖF 1858- 1940 finns en mikrotext beskrivande det värmländska landskapet hämtad ur Gösta Berlings saga.
Sedelns vänstra del, omfattande ungefär en tredjedel av sedelns yta, är täckt av tunna spiraler i ett rutmönster. Texten SVERIGES RIKSBANK är placerad längs sedelns kortsida.
Valörsiffran 20 återfinns i sedelns övre vänstra samt nedre högra hörn.
Texten TJUGO KRONOR återfinns längs sedelns överkant.
Sedelns nummer är angivet i nedre vänstra hörnet.
Porträtt, vinjett, faksimiler och valörtext är tryckta med violett färg.
Bakgrunden är tryckt i violett, olivgrön och purpurfärg. Purpurfärgen fluorescerar i blått vid ultraviolett belysning. Det tonade fältet i vänster- resp. högerkant är tryckt i violett.
Sedelnumret är tryckt i en svart färg och fluorescerar i gulgrönt vid ultraviolett belysning
Hela ytan på sedelns framsida är tryckt.
Sedelns baksida
Denna sidas huvudmotiv illustrerar början av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, där den tvärhandhöga Nils rider på gåsen över Skåne och Glimmingehus. Åkrar och fält i bakgrunden är skapade av olika s.k. guillochemönster.
Valörsiffran 20 återfinns i sedelns övre vänstra samt nedre högra hörn.
Texten TJUGO KRONOR står i sedelns nedre kant.
Två stycken namnteckningar i faksimile finns i högra kanten, placerade längs kortsidan.
Baksidan är tryckt i violett, gulgrön och brunröd färg.
Högra delen av baksidan är, förutom namnteckningar och valörsiffra, otryckt.
Papper
Pappersfärgen är benvit. I vänstra delen av sedeln syns i genomsikt vattenmärke med samma porträtt som upptar sedelns huvudmotiv Selma Lagerlöf. Vattenmärket är löpande, dvs. porträttet repeteras flera gånger i höjdled och placeringen varierar därmed från sedel till sedel. Dock finns alltid minst ett odelat porträtt på varje sedel.
I papperet är inlagd en lodrätt löpande säkerhetstråd, vilken framträder i genomfallande ljus som en mörk linje med två raka kanter.

Ändringar

Riksbankens föreskrifter (1997:671) om sedlar på tjugo kronor

    Ikraftträder
    1997-09-01