Förordning (1997:678) om basbelopp och förhöjt basbelopp för år 1998

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1997-08-28
Ändring införd
SFS 1997:678
Ikraft
1998-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer basbeloppet och det förhöjda basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring till 36 400 kronor respektive 37 100 kronor för år 1998.

Ändringar

Förordning (1997:678) om basbelopp och förhöjt basbelopp för år 1998