Upphävd författning

Förordning (1997:701) om sommartid

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-09-25
Ändring införd
SFS 1997:701
Ikraft
1997-11-01
Upphäver
Förordning (1994:1207) om sommartid
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Sommartid skall gälla i landet under perioderna

  1. den 29 mars-den 25 oktober 1998,
  2. den 28 mars-den 31 oktober 1999,
  3. den 26 mars-den 29 oktober 2000,
  4. den 25 mars-den 28 oktober 2001.

[S2]Sommartid innebär att normaltiden ökas med en timme. Bestämmelser om normaltid finns i förordningen (1979:988) om svensk normaltid.

2 §  Sommartiden börjar klockan 02.00 normaltid den första dagen i varje period. Tiden anges då som klockan 03.00 sommartid.

[S2]Sommartiden upphör klockan 03.00 sommartid den sista dagen i varje period. Tiden anges då som klockan 02.00 normaltid.

Ändringar

Förordning (1997:701) om sommartid

CELEX-nr
397L0044
Ikraftträder
1997-11-01

Ändring, SFS 2001:127

Omfattning
upph.