Upphävd författning

Förordning (1994:1207) om sommartid

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1994-08-18
Ändring införd
SFS 1994:1207
Ikraft
1994-10-01
Upphäver
Förordning (1992:306) om sommartid
Förordning (1989:170) om sommartid
Förordning (1988:253) om sommartid
Förordning (1985:351) om sommartid
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver följande.

1 §  Sommartid skall gälla i landet under perioderna

  1. den 26 mars--24 september 1995,
  2. den 31 mars--27 oktober 1996,
  3. den 30 mars--26 oktober 1997.

[S2]Sommartid innebär att normaltiden ökas med en timme. Bestämmelser om normaltid finns i förordningen (1979:988) om svensk normaltid.

2 §  Sommartiden börjar klockan 02.00 normaltid den första dagen i varje period. Tiden anges då som klockan 03.00 sommartid.

[S2]Sommartiden upphör klockan 03.00 sommartid den sista dagen i varje period. Tiden anges då som klockan 02.00 normaltid.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:1207) om sommartid

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1994.
Genom förordningen upphävs förordningarna (1985:351, 1988:253, 1989:170 och 1992:306) om sommartid.
Ikraftträder
1994-10-01

Ändring, SFS 1997:701

    Omfattning
    upph.