Förordning (1997:83) om EG:s förordning om skydd mot extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1997-02-27
Ändring införd
SFS 1997:83
Ikraft
1997-04-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna förordning kompletterar rådets förordning (EG) nr 2271/96 av den 22 november 1996 om skydd mot följderna av tillämpning av extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land, och åtgärder som grundar sig på eller är en följd av denna lagstiftning .

2 §  Kommerskollegium är den behöriga myndighet som avses i artikel 2 tredje stycketrådets förordning (EG) nr 2271/96.

Ändringar

Förordning (1997:83) om EG:s förordning om skydd mot extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land

    CELEX-nr
    396R2271
    Ikraftträder
    1997-04-15