Tillkännagivande (1997:929) i fråga om konventionen den 20 maj 1980 om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1997-11-20
Ändring införd
SFS 1997:929
Upphäver
Tillkännagivande (1995:1129) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 20 maj 1980 om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt återställande av vård av barn
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Den i Luxemburg den 20 maj 1980 dagtecknade konventionen om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn har för Sveriges del trätt i kraft den 1 juli 1989. Konventionens engelska och franska texter har tillsammans med en svensk översättning publicerats i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ 1989:8).
Konventionen är i kraft i förhållande till följande stater.
StatDag för konventionens ikraftträdande för staten i frågaFörklaringar och reservationer
Belgien1986-02-01-
Cypern1986-10-01-
Danmark1991-08-01Konventionen skall inte tillämpas i fråga om Färöarna och Grönland. I enlighet med artikel 6 har Danmark reserverat sig mot att meddelanden till dess centralmyndighet får vara avfattade på eller översatta till franska. I enlighet med artikel 17 kan erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnaden i de fall som avses i artiklarna 8 och 9 vägras även på sådana grunder som är föreskrivna i artikel 10. I enlighet med artikel 20 har Danmark förklarat att konventionen inte skall tillämpas i nordiska förhållanden i den mån särskilda regler gäller mellan de nordiska länderna.
Finland1994-08-01I enlighet med artikel 6 har Finland reserverat sig mot att meddelanden till dess centralmyndighet får vara avfattade på eller översatta till franska. I enlighet med artikel 17 kan erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnaden i de fall som avses i artiklarna 8 och 9 vägras även på sådana grunder som är föreskrivna i artikel 10. I enlighet med artikel 20 har Finland förklarat att konventionen inte skall tillämpas i nordiska förhållanden i den mån särskilda regler gäller mellan de nordiska länderna.
Frankrike1983-09-01-
Grekland1993-07-01I enlighet med artikel 6 har Grekland reserverat sig mot att meddelanden till dess centralmyndighet får vara avfattade på eller översatta till engelska eller franska. I enlighet med artikel 17 kan erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnaden i de fall som avses i artiklarna 8 och 9 vägras även på sådana grunder som är föreskrivna i artikel 10.
Irland1991-10-01I enlighet med artikel 17 kan erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnaden i de fall som avses i artiklarna 8 och 9 vägras även på sådana grunder som är föreskrivna i artikel 10.
Island1996-11-01I enlighet med artikel 6 har Island reserverat sig mot att meddelanden till dess centralmyndighet får vara avfattade på eller översatta till franska. I enlighet med artikel 17 kan erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnaden i de fall som avses i artiklarna 8 och 9 vägras även på sådana grunder som är föreskrivna i artikel 10.
Italien1995-06-01-
Liechtenstein1997-08-01I enlighet med artikel 6 har Liechtenstein reserverat sig mot att meddelanden får vara avfattade på eller översatta till engelska eller franska. I enlighet med artikel 17 kan erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnaden i de fall som avses i artiklarna 8 och 9 vägras även på sådana grunder som är föreskrivna i artikel 10 punkterna 1a, 1b och 1d.
Luxemburg1983-09-01-
Nederländerna1990-09-01Konventionen skall tillämpas i fråga om Nederländska Antillerna och Aruba. Nederländerna anser att verkställighet kan vägras på den grunden att en sådan åtgärd skulle strida mot principerna i den i Rom den 4 november 1950 undertecknade konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
Norge1989-05-01I enlighet med artikel 6 har Norge reserverat sig mot att meddelanden till dess centralmyndighet får vara avfattade på eller översatta till franska. I enlighet med artikel 17 kan erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnaden i de fall som avses i artiklarna 8 och 9 vägras även på sådana grunder som är föreskrivna i artikel 10. I enlighet med artikel 20 har Norge förklarat att konventionen inte skall tillämpas i nordiska förhållanden i den mån särskilda regler gäller mellan de nordiska länderna.
Polen1996-03-01I enlighet med artikel 6 har Polen reserverat sig mot att meddelanden får vara avfattade på eller översatta till engelska eller franska. I enlighet med artikel 17 kan erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnaden i de fall som avses i artiklarna 8 och 9 vägras även på sådana grunder som är föreskrivna i artikel 10.
Portugal1983-09-01-
Schweiz1984-01-01I enlighet med artikel 17 kan erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnaden i de fall som avses i artiklarna 8 och 9 vägras även på sådana grunder som är föreskrivna i artikel 10.
Spanien1984-09-01I enlighet med artikel 6 har Spanien reserverat sig mot att meddelanden till dess centralmyndighet får vara avfattade på eller översatta till engelska eller franska.
Storbritannien och Nordirland1986-08-01I enlighet med artikel 17 kan erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnaden i de fall som avses i artiklarna 8 och 9 vägras även på sådana grunder som är föreskrivna i artikel 10. I enlighet med artikel 24 skall konventionen gälla endast inom Storbritannien och Nordirland jämte Falklandsöarna och Isle of Man.
Tyskland1991-02-01I enlighet med artikel 6 har Tyskland reserverat sig mot att meddelanden får vara avfattade på eller översatta till engelska eller franska. I enlighet med artikel 17 kan erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnaden i de fall som avses i artiklarna 8 och 9 vägras även på sådana grunder som är föreskrivna i artikel 10 punkterna 1 a och 1 b.
Österrike1985-08-01-

Ändringar och övergångsbestämmelser

Tillkännagivande (1997:929) i fråga om konventionen den 20 maj 1980 om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn

    Övergångsbestämmelse

    Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (1995:1129) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 20 maj 1980 om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn. Det är föranlett av att Island, Liechtenstein och Polen har tillträtt konventionen.