Upphävd författning

Tillkännagivande (1997:930) i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1997-11-20
Ändring införd
SFS 1997:930
Upphäver
Tillkännagivande (1995:1128) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Den i Haag den 25 oktober 1980 dagtecknade konventionen om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn har för Sveriges del trätt i kraft den 1 juni 1989. Konventionens engelska och franska texter har tillsammans med en svensk översättning publicerats i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ 1989:7).
Konventionen är i kraft i förhållande till följande stater.
StatDag för konventionens ikraftträdande för staten i frågaFörklaringar och reservationer
Amerikas förenta stater1988-07-01I enlighet med artikel 24 har Amerikas förenta stater reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet. I enlighet med artikel 26 skall Amerikas förenta stater inte vara förpliktat att bära kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Amerikas förenta staters rättshjälpssystem.
Argentina1991-06-01-
Australien1987-01-01I enlighet med artikel 40 skall konventionen gälla endast på fastlandet och i Tasmanien.
Bahamas1995-01-01-
Belize1991-04-01I enlighet med artikel 24 har Belize reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet. I enlighet med artikel 26 skall Belize inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Belizes rättshjälpssystem.
Bosnien-
Hercegovina1991-12-01-
Burkina Faso1993-12-01-
Canada1983-12-01I enlighet med artikel 26 skall Canada inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Canadas rättshjälpssystem.
Chile1995-01-01-
Cypern1995-10-01-
Danmark1991-07-01Konventionen skall inte tillämpas i fråga om Färöarna och Grönland. I enlighet med artikel 24 har Danmark reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet. I enlighet med artikel 26 skall Danmark inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Danmarks rättshjälpssystem.
Ecuador1993-12-01-
Finland1994-08-01I enlighet med artikel 24 har Finland reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet. I enlighet med artikel 26 skall Finland inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Finlands rättshjälpssystem.
Frankrike1983-12-01I enlighet med artikel 24 har Frankrike reserverat sig mot att engelska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet. I enlighet med artikel 26 skall Frankrike inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Frankrikes rättshjälpssystem.
Grekland1993-06-01I enlighet med artikel 24 har Grekland reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet. I enlighet med artikel 26 skall Grekland inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Greklands rättshjälpssystem.
Honduras1995-01-01I enlighet med artikel 26 skall Honduras inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Honduras rättshjälpssystem.
Irland1991-10-01-
Israel1991-12-01I enlighet med artikel 26 skall Israel inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Israels rättshjälpssystem.
Italien1995-05-01-
Island1997-05-01I enlighet med artikel 24 har Island reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet. I enlighet med artikel 26 skall Island inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Islands rättshjälpssystem.
Förbundsrepubliken Jugoslavien1991-12-01-
Kina (avser endast Hong Kong)1997-09-01I enlighet med artikel 26 skall Hong Kong inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Hong Kongs rättshjälpssystem.
Kroatien1991-12-01-
Luxemburg1987-01-01I enlighet med artikel 26 skall Luxemburg inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Luxemburgs rättshjälpssystem.
Makedonien1991-12-01-
Mauritius1993-12-01I enlighet med artikel 26 skall Mauritius inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Mauritius rättshjälpssystem.
Mexico1992-08-01-
Monaco1993-12-01I enlighet med artikel 26 skall Monaco inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Monacos rättsjälpssystem.
Nederländerna1990-09-01Konventionen skall inte tillämpas i fråga om Nederländska Antillerna och Aruba. I enlighet med artikel 26 skall Nederländerna inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Nederländernas rättshjälpssystem.
Norge1989-04-01I enlighet med artikel 24 har Norge reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet. I enlighet med artikel 26 skall Norge inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Norges rättshjälpssystem.
Nya Zeeland1992-08-01 Nya Zeeland reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet. I enlighet med artikel 26 skall Nya Zeeland inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Nya Zeelands rättshjälpssystem.I enlighet med artikel 24 har
Panama1995-01-01 Panama inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Panamas rättshjälpssystem.I enlighet med artikel 26 skall
Polen1993-12-01 Polen inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Polens rättshjälpssystem.I enlighet med artikel 26 skall
Portugal1983-12-01-
Rumänien1993-12-01-
Saint Kitts och Nevis1995-01-01 Saint Kitts och Nevis inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Saint Kitts och Nevis rättshjälpssystem.I enlighet med artikel 26 skall
Schweiz1984-01-01-
Slovenien1995-01-01-
Spanien1987-09-01-
Storbritannien och Nordirland1986-08-01 Storbritannien och Nordirland inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Storbritanniens och Nordirlands rättshjälpssystem. Konventionen skall från och med den 1 september 1991 tillämpas även i förhållande till Isle of Man.Enligt artikel 26 skall
Sydafrika1998-01-01 Sydafrika reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet. I enlighet med artikel 26 skall Sydafrika inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Sydafrikas rättshjälpssystem.I enlighet med artikel 24 har
Tyskland1990-12-01 Tyskland inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Tysklands rättshjälpssystem. Tyskland förutsätter att ansökningar från andra stater normalt skall åtföljas av en översättning till tyska.I enlighet med artikel 26 skall
Ungern1990-07-01-
Venezuela1997-01-01 Venezuela inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Venezuelas rättshjälpssystem.I enlighet med artikel 26 skall
Zimbabwe1998-01-01 Zimbabwe inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Zimbabwes rättshjälpssystem.I enlighet med artikel 26 skall
Österrike1988-10-01-

Ändringar och övergångsbestämmelser

Tillkännagivande (1997:930) i fråga om konventionen den 25 oktober 1908 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

Övergångsbestämmelse

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (1995:1128) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn. Det är föranlett av att Island, Sydafrika, Venezuela och Zimbabwe har tillträtt konventionen.

Ändring, SFS 1998:1628

Omfattning
upph.