Upphävd författning

Tillkännagivande (1997:931) av främmande staters anslutning till vissa av Sveriges biträdda konventioner angående inbördes rättshjälp, m.m.

Version: 1997:931

Främmande stater är, i den utsträckning som anges nedan, anslutna till vissa av Sverige biträdda konventioner angående inbördes rättshjälp, m.m.
 1. Till den i Haag den 17 juli 1905 dagtecknade konventionen (SFS 1909:30) angående vissa till civilprocessen hörande ämnen är följande främmande stat ansluten: Island.
 2. Till den i London den 28 augusti 1930 dagtecknade konventionen (SÖ 1931:1 och 17, 1933:23, 1935:9 och 19, 1959:72) mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland rörande vissa till civilprocessen hörande ämnen av internationell natur är förutom Storbritannien och Nordirland följande främmande stater anslutna: Australien, Bahamas, Canada, Cypern, Dominica, Fiji, Ghana, Jamaica, Kenya, Lesotho, Malaysia, Malta, Nauru, Nigeria, Nya Zeeland, Papua Nya Guinea, Sierra Leone, Singapore, Sri Lanka, Swaziland, Tonga samt Trinidad och Tobago.
 3. Till den i Haag den 1 mars 1954 dagtecknade konventionen (SÖ 1957:53) angående vissa till civilprocessen hörande ämnen är följande främmande stater och områden anslutna: Argentina, Armenien, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Danmark, Egypten, Finland, Frankrike, Förbundsrepubliken Jugoslavien, Heliga Stolen, Israel, Italien, Japan, Kirgizistan, Kroatien, Lettland, Libanon, Luxemburg, Makedonien, Marocko, Moldova, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryska federationen, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Surinam, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Uzbekistan, Vitryssland och Österrike.
 4. Till den i Paris den 13 december 1955 dagtecknade europeiska bosättningskonventionen (SÖ 1971:67) är följande främmande stater anslutna: Belgien, Danmark, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Storbritannien och Nordirland, Turkiet samt Tyskland.
 5. Till den i New York den 20 juni 1956 dagtecknade konventionen (SÖ 1958:60) om indrivning av underhållsbidrag i utlandet är följande främmande stater anslutna: Algeriet, Argentina, Australien, Barbados, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Brasilien, Burkina Faso, Centralafrikanska republiken, Chile, Cypern, Danmark, Ecuador, Estland, Filippinerna, Finland, Frankrike, Förbundsrepubliken Jugoslavien, Grekland, Guatemala, Haiti, Heliga Stolen, Irland, Israel, Italien, Kap Verde, Kroatien, Luxemburg, Makedonien, Marocko, Mexico, Monaco, Nederländerna, Niger, Norge, Nya Zeeland, Pakistan, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sri Lanka, Storbritannien och Nordirland, Surinam, Tjeckien, Tunisien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Uruguay, Vitryssland och Österrike.
 6. Till den i Paris den 13 december 1957 dagtecknade europeiska utlämningskonventionen (SÖ 1959:65 och 1967:46) är följande utomnordiska stater anslutna: Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Israel, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.
 7. Till det i Strasbourg den 15 oktober 1975 dagtecknade tilläggsprotokollet (SÖ 1976:27) till 1957 års europeiska utlämningskonvention är följande utomnordiska stater anslutna: Bulgarien, Cypern, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien och Ungern.
 8. Till det i Strasbourg den 17 mars 1978 dagtecknade andra tilläggsprotokollet (SÖ 1979:13) till 1957 års europeiska utlämningskonvention är följande utomnordiska stater anslutna: Bulgarien, Cypern, Estland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.
 9. Till den i Strasbourg den 20 april 1959 dagtecknade europeiska konventionen (SÖ 1968:15, 1977:88 och 1992:4) om inbördes rättshjälp i brottmål är följande främmande stater anslutna: Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Israel, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.
 10. Till det i Strasbourg den 17 mars 1978 dagtecknade tilläggsprotokollet (SÖ 1979:12) till 1959 års europeiska konvention om inbördes rättshjälp i brottmål är följande främmande stater anslutna: Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.
 11. Angående den i Strasbourg den 30 november 1964 dagtecknade europeiska konventionen (SÖ 1979:4) rörande övervakning av villkorligt dömda eller villkorligt frigivna personer, se 1 § förordningen (1979:163) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet.
 12. Till den i Haag den 15 november 1965 dagtecknade konventionen (SÖ 1969:26) om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur är följande främmande stater anslutna: Amerikas förenta stater, Antigua och Barbuda, Barbados, Belgien, Botswana, Canada, Cypern, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Israel, Italien, Japan, Kina, Lettland, Luxemburg, Malawi, Nederländerna, Norge, Pakistan, Polen, Portugal, Schweiz, Seychellerna, Slovakien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien, Turkiet, Tyskland och Venezuela.
 13. Till den i London den 7 juni 1968 dagtecknade europeiska konventionen (SÖ 1969:36) angående upplysningar om innehållet i utländsk rätt är följande främmande stater anslutna: Belgien, Bulgarien, Costa Rica, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryska federationen, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Vitryssland och Österrike.
 14. Till det i Strasbourg den 15 mars 1978 dagtecknade tilläggsprotokollet (SÖ 1981:6) till 1968 års europeiska konvention angående upplysningar om innehållet i utländsk rätt är följande främmande stater anslutna: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tyskland, Ukraina, Ungern, Vitryssland och Österrike.
 15. Till den i Haag den 18 mars 1970 dagtecknade konventionen (SÖ 1975:34 och 1980:28) om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur är följande främmande stater anslutna: Amerikas förenta stater, Argentina, Australien, Barbados, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Israel, Italien, Kina (avser endast Hong Kong), Lettland, Luxemburg, Mexico, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Singapore, Slovakien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Sydafrika1, Tjeckien, Tyskland och Venezuela.
 16. Angående den i Haag den 28 maj 1970 dagtecknade europeiska konventionen (SÖ 1972:260, 1972:261, 1972:812 och 1973:55) om brottmålsdoms internationella rättsverkningar, se 1 § förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom.
 17. Angående den i Strasbourg den 15 maj 1972 dagtecknade europeiska konventionen (SÖ 1976:21) om överförande av lagföring i brottmål, se 1 § förordningen (1978:108) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott.
 18. Till den i Strasbourg den 27 januari 1977 dagtecknade europeiska överenskommelsen (SÖ 1977:4) om översändande av ansökningar om rättshjälp är följande främmande stater anslutna: Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Turkiet och Österrike.
 19. Till den i Strasbourg den 27 januari 1977 dagtecknade europeiska konventionen (SÖ 1977:12) om bekämpande av terrorism är följande främmande stater anslutna: Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.
 20. Angående den i Luxemburg den 20 maj 1980 dagtecknade konventionen (SÖ 1989:8) om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn, se tillkännagivande (1997:929) i fråga om konventionen.
 21. Angående den i Haag den 25 oktober 1980 dagtecknade konventionen (SÖ 1989:7) om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn, se tillkännagivande (1997:930) i fråga om konventionen.
 22. Till den i Haag den 25 oktober 1980 dagtecknade konventionen om internationell rättshjälp (SÖ 1986:72) är följande främmande stater anslutna: Bosnien-Hercegovina, Estland, Finland, Frankrike, Förbundsrepubliken Jugoslavien, Kroatien, Makedonien, Nederländerna, Polen, Schweiz, Slovenien och Spanien.
 23. Angående den i Strasbourg den 21 mars 1983 dagtecknade konventionen (SÖ 1985:1) om överförande av dömda personer, se 13 § förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom.
 24. Angående den i Wien den 20 december 1988 dagtecknade konventionen (SÖ 1991:41) om bekämpande av illegal handel med narkotika och psykotropa ämnen, se under 21 b § förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom samt bilagan till denna förordning.
 25. Angående den i Strasbourg den 8 november 1990 dagtecknade konventionen (SÖ 1996:19) om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av vinning av brott, se under 21 c § förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom samt bilagan till denna förordning.

Ändringar

Tillkännagivande (1997:931) av främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner angående inbördes rättshjälp, m.m.

Ändring, SFS 1998:1627

Omfattning
upph.